Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60730-2-8 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361960
Katalogové èíslo 65969
Název dokumentu Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků
Anglický název Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements
Datum vydání 01.12.2002
Datum ukonèení platnosti 01.05.2023
Datum úèinnosti 01.01.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely,elektricky ovládané vodní ventily,mechanické požadavky,zvláštní požadavky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60730-2-82002
IEC 60730-2-82000
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511058ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 2002Z101.04.2021
70414ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 2002A101.05.2023
512017ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 2002Z201.05.2023
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20655ČSN EN 60730-2-8 1997
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510714ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 2020
512016ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 2021
Anotace

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 Norma platí pro elektricky ovládané vodní ventily pro použití v zařízeních, na zařízeních nebo ve spojení se zařízeními pro domácnost a podobné účely, která mohou využívat elektrickou energii, plyn, naftu, pevné palivo, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinaci, včetně ohřevu, klimatizace a podobných použití.