Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 504
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 747711
Katalogové èíslo 60217
Název dokumentu Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z měděného plechu
Anglický název Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported roofing products of copper sheet
Datum vydání 01.11.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.150.30 - Výrobky z mědi
91.060.20 - Střechy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova celoplošně podepřené uložení,druh mědi,materiály,měděný plech,měď,organický povlak,plochý výrobek,povlak,stav materiálu,tvarovaný (prefabrikovaný) výrobek,zkušební jednotka
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 5041999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 504 Tato evropská norma stanovuje požadavky na výrobky pro krytiny šikmých střech, které jsou zhotoveny z měděného plechu. Norma stanovuje obecné charakteristiky, definice, značení výrobků společně s požadavky na materiály, ze kterých mohou být výrobky vyrobeny. Je určena buď výrobcům, aby si zajistili, že jejich výrobky budou splňovat požadavky normy, nebo odběratelům, aby si ověřili splnění svých požadavků na výrobky před opuštěním výrobny. Definuje požadavky na výrobky, aby vyhovovaly normálním podmínkám použití. Výrobky mohou být prefabrikované nebo částečně tvarované stejně jako pásy, svitky a plechy pro zpracování na staveništi (například krytina se stojatou drážkou). Norma platí pro všechny skládané celoplošně podepřené krytiny vyrobené z měděných plechů. Norma neobsahuje ustanovení týkající se způsobu upevňování, podepření, návrhu systému střechy, provedení spojů a oplechování. Celoplošně podepřené uložení (fully supported): stavební uspořádání, při kterém spodní ploché části výrobku jsou plně uloženy na průběžné nosné konstrukci.