Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 877
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 138110
Katalogové èíslo 60068
Název dokumentu Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov - Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti
Anglický název Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings - Requirements, test methods and quality assurance
Datum vydání 01.03.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.10 - Železné a ocelové trubky
23.040.40 - Kovové fitinky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Hmotnost,Jakost povrchu,Materiálové charakteristiky,Nátěry,Odpadní systémy,Potrubí,Příslušenství,Rozměry,Spoje,Trubky,Tvarovky,Zkušební metody,Značení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 8771999
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
78718ČSN EN 877 2001A1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
82233ČSN EN 877 2001Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 877 Tato Evropská norma platí pro části potrubí z litiny používané pro konstrukci odpadních systémů z budov a pro odvodňování, obvykle konstruované jako gravitační systémy (samospádové). Rozsah jmenovitých světlostí je od DN 40 do DN 600 včetně. Tato norma stanoví požadavky na materiály, rozměry a mezní úchylky, mechanické vlastnosti, vzhled, normalizované ochranné povlaky pro litinové trubky, tvarovky a příslušenství. Uvádí rovněž požadavky na funkčnost všech součástí, včetně spojů. Zabezpečování jakosti je obsaženo v informativní příloze. Norma platí pro trubky, tvarovky a příslušenství odlévané jakýmkoliv slévárenským postupem nebo vyrobené z litých součástí a dále pro jejich spoje.