Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1118
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 696318
Katalogové èíslo 55704
Název dokumentu Výměníky tepla - Chladiče kapalin s chladivy - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Anglický název Heat exchangers - Refrigerant cooled liquid coolers - Test procedures for establishing the performance
Datum vydání 01.10.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
27.200 - Technika chlazení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 11181998
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
66497ČSN EN 1118 1999A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace