Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0032
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730032
Katalogové èíslo 5528
Název dokumentu Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů
Anglický název Calculation of building structures loaded by dynamic effect of machines
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.02.2020
Datum úèinnosti 01.10.1978
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080 - Stavební konstrukce
Subsektor
Deskriptory RD,RID/RIG
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509350ČSN 73 0032 2020
Anotace

ČSN 73 0032 Norma platí pro výpočet dynamicky zatížených předepjatých i nepředepjatých konstrukcí staveb bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, prováděných z libovolného stavebního materiálu. Navazuje na ČSN 73 0031 Největší část normy je věnována výpočtům konstrukcí. V této části jsou zahrnuty i výpočty vlastního a vynuceného kmitání. Tyto údaje mohou být použity při posouzení šíření hluku a kmitání z hygienického hlediska. Norma byla schválena 21.2.1977 a nabyla účinnosti od 1.10.1978.