Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 2338
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 022150
Katalogové èíslo 54739
Název dokumentu Válcové kolíky z nekalené oceli a austenitické korozivzdorné oceli
Anglický název Parallel pins, of unhardened steel and austenitic stainless steel
Datum vydání 01.02.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.060.50 - Kolíky, závlačky, hřeby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 23381997
ISO 23381997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17581ČSN EN 22338 +AC 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 2338 Tato mezinárodní norma stanoví vlastnosti válcových kolíků z nekalené oceli a z austenitické korozivzdorné oceli s jmenovitými průměry d od 0,6 mm do 50 mm.