Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 72 2452
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722452
Katalogové èíslo 5431
Název dokumentu Zkouška mrazuvzdornosti malty
Anglický název Testing of frost resistance of mortar
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1970
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.10 - Cement. Sádra. Vápno. Malta
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
73095ČSN 72 2452 1968Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace