Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 988
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421570
Katalogové èíslo 53706
Název dokumentu Zinek a slitiny zinku - Specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví
Anglický název Zinc and zinc alloys - Specifications for rolled flat products for building
Datum vydání 01.03.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.120.60 - Olovo, zinek, cín a jejich slitiny
77.150.60 - Výrobky z olova, zinku a cínu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 9881996
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 988 Tato evropská norma stanoví požadavky na válcované ploché výrobky pro účely stavebnictví vyráběné ze slitiny zinek-měď-titan ve tvaru pásu, plechu nebo pruhu. Norma zahrnuje výrobky v rozsahu tloušťky od 0,6 mm do a včetně 1,0 mm a šířky od 100 mm do a včetně 1 000 mm. Tato norma nezahrnuje tvarované nebo profilované výrobky nebo výrobky prefabrikované jiným způsobem než řezáním velikosti. POZNÁMKA - Po dohodě mezi dodavatelem a odběratelem při předložení objednávky může být tato norma nebo části této normy použity pro jiné tloušťky nebo šířky válcovaných plochých výrobků vyráběných ze slitiny zinek-měď-titan.