Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8504-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038224
Katalogové èíslo 510287
Název dokumentu Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání
Anglický název Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning
Datum vydání 01.06.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.220.10 - Příprava povrchů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 8504-22019
ISO 8504-22019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63529ČSN EN ISO 8504-2 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 8504-2 Norma specifikuje metody přípravy ocelových povrchů otryskáváním před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Poskytuje informace o účinnosti jednotlivých metod a o rozsahu jejich použití. Popisuje používané zařízení a postupy.