Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11611
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832740
Katalogové èíslo 510240
Název dokumentu Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
Anglický název Protective clothing for use in welding and allied processes
Datum vydání 01.06.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.10 - Ochranné oděvy
25.160.01 - Svařování, tvrdé pájení a měkké pájení obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 116112015
EN ISO 116112015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98829ČSN EN ISO 11611 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 11611 Tato mezinárodní norma specifikuje minimální základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy včetně kukel, zástěr, rukávů a kamaší, které jsou navrženy k tomu, aby chránily tělo uživatele včetně hlavy (kukly) a nohou (kamaše) při svařování a příbuzných postupech. Tyto oděvy jsou určeny pro ochranu uživatele proti postřiku malým množstvím roztaveného kovu, krátkodobému styku s plamenem, sálavému teplu z elektrického oblouku používaného při svařování a k minimalizaci možnosti krátkodobého zasažení elektrickým proudem při náhodném kontaktu s elektrickými vodiči pod napětím při elektrických napětích přibližně do 100 V stejnosměrného proudu za normálních podmínek svařování.