Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 50173-2 ed. 2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 367253
Katalogové číslo 506539
Název dokumentu Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory
Anglický název Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office premises
Datum vydání 1.1.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.2.2019
Věstník vydání (měs/rok) 1/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.040.50 - Vedení, spojení a obvody
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 50173-22018
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
80737ČSN EN 50173-2 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50173-2 ed. 2 Tato norma specifikuje univerzální kabeláž uvnitř a mezi budovami kancelářských prostorů nebo kancelářských prostorů v jiných typech budov. Zahrnuje symetrickou a optickou vláknovou kabeláž. Tato norma specifikuje přímo nebo prostřednictvím odkazů na EN 50173-1: - strukturu a minimální konfiguraci univerzální kabeláže v rámci kancelářských prostorů; - rozhraní na telekomunikačním vývodu (TO); - požadavky na vlastnosti pro spoje a kanály kabeláže; - požadavky na provedení a volby; - požadavky na vlastnosti pro součásti kabeláže; - požadavky shody a ověřovací postupy. Tato norma vzala v úvahu požadavky specifikované v aplikačních normách vyjmenovaných v EN 50173-1. Bezpečnost a elektromagnetická kompatibilita (EMC) jsou mimo rozsah této normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto normou však mohou být pomůckou v plnění těchto norem a předpisů.