Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 50059 ed. 2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 332036
Katalogové číslo 506495
Název dokumentu Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot
Anglický název Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Hand-held spraying equipment for non-ignitable coating materials
Datum vydání 1.1.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.2.2019
Věstník vydání (měs/rok) 1/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.100 - Zařízení pro nátěry
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 500592018
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
16134ČSN EN 50059 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50059 ed. 2 1.1 - Tato evropská norma stanoví požadavky pro ruční nebo rukou ovládané elektrostatické stříkací zařízení pro nehořlavé kapalné nátěrové hmoty, které: - nevytvářejí výbušnou atmosféru uvnitř stříkacího prostoru; - jsou použity pro zpracovávání materiálů s konduktivitou menší než 2 000 µS/cm; - pracují se stejnosměrným proudem, který má sinusové zvlnění nejvýše 10 % efektivní hodnoty. Tato evropská norma pojednává o všech elektrických nebezpečích významných pro elektrostatické nanášení nehořlavých kapalných nátěrových hmot, které mohou rovněž obsahovat malé množství přidaných kovových částic, pokud práce probíhají za podmínek, doporučených výrobcem. Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se konstrukce a zkoušení pro elektrostatické stříkací zařízení typu A-NL podle tabulky 1 EN 50348:2010. 1.2 - Co se týče všech ostatních významných nebezpečí, týkajících se aplikátorů (například vystříknutí kapalin, mechanická pevnost, elektrická nebezpečí (s výjimkou elektrostatiky), hluku, styku nebo vdechnutí nebezpečných látek, ergonomie) platí požadavky EN 1953. 1.3 - Tato evropská norma rovněž uvádí podrobnosti týkající se systémů pro zajišťování kvality pro elektrostatická stříkací zařízení, viz příloha D. 1.4 - Pro elektrostatická stříkací zařízení používaná v potravinářském a farmaceutickém průmyslu mohou platit dodatečné požadavky. 1.5 - Tento dokument neplatí pro: - elektrostatická ruční stříkací zařízení pro nehořlavé nátěrové hmoty, která byla vyrobena před datem vydání této EN; - čistění stříkacího prostoru, viz návod k použití pro stříkací kabinu; - prevenci a ochranu proti požáru [například nebezpečí požáru v důsledku jiných zdrojů; viz EN 12215, EN 12981]; - požadavky na stroje pro dodávání a recirkulaci nátěrových hmot pod tlakem [viz EN 12621]; Požadavky EN 12621 platí pro specifické požadavky na stroje pro dodávání a recirkulaci nátěrových hmot pod tlakem.