Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61010-2-120
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 356502
Katalogové číslo 506486
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-120: Zvláštní bezpečnostní požadavky na mechanická hlediska zařízení
Anglický název Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-120: Particular safety requirements for machinery aspects of equipment
Datum vydání 1.1.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.2.2019
Věstník vydání (měs/rok) 1/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 19.080 - Elektrické a elektronické zkoušení
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN IEC 61010-2-1202018
IEC 61010-2-1202016
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61010-2-120 Tato část souboru norem specifikuje bezpečnostní požadavky na zařízení představující nebezpečí ze svých poháněných pohyblivých částí zabudovaných do zařízení. Tato část souboru norem specifikuje konkrétní bezpečnostní pokyny následujících typů elektrického zařízení a jejich příslušenství, kdykoli mají být použity, spadající pod bod a), b) nebo c) a nepředstavují nebezpečí z poháněných pohyblivých dílů podle jednoho nebo více bodů 1) až 5), který zařízení používá ke konkrétnímu účelu. 1) Sestava, které je vybavena nebo má být vybavena hnacím systémem jiným, než je lidská nebo zvířecí síla, obsahující části nebo komponenty, z nichž je alespoň jeden pohyblivý, a které jsou spojeny kvůli specifickému účelu. 2) Sestavy, na které je odkazováno v bodu 1), kterému chybí pouze ty komponenty, které jej spojují s místem použití nebo se zdroji energie či pohybu. 3) Sestavy, na které je odkazováno v bodu 1) a 2), které jsou připraveny k instalaci a schopnosti fungovat jen pokud jsou připojeny na dopravní prostředek, nebo po instalaci v budově či na konstrukci. 4) Sestavy, na které je odkazováno v bodech 1), 2) a 3) nebo neúplné sestavy, které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby pracovaly jako integrovaný celek. Částečně dokončená sestava je zařízení, které samostatně není schopno provést specifické aplikace. Částečně dokončená sestava je určena k zabudování nebo sestavení s jiným zařízením, aby vytvořilo zařízení, na něž se vztahuje tato norma. 5) Soubor spojených částí nebo komponentů, z nichž alespoň jeden je pohyblivý a které jsou spojeny, s účelem zvedání břemen a jehož jediný zdroj energie je lidská síla.