Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1366-11
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730857
Katalogové číslo 506443
Název dokumentu Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
Anglický název Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components
Datum vydání 1.1.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.2.2019
Věstník vydání (měs/rok) 1/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
29.060.20 - Elektrické kabely
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 1366-112018
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
505412ČSN EN 1366-11 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1366-11 Tato evropská norma popisuje metodu pro posouzení vlastnosti systému ochrany proti požáru kabelových rozvodů a přípojnic zachovat funkčnost při požáru pro klasifikaci P systému ochrany podle EN 13501-3. Zkouška zkoumá chování systému ochrany kabelových rozvodů vystaveným požáru zvenku. Zkoušky uvedené v této normě neslouží k posuzování chování systému ochrany proti požáru a těsnění prostupu k zachování požadavků stěny nebo stropu s prostupy (klasifikace E/I). Tato metoda je velmi rozdílná od EN 50200 pro klasifikaci PH a také IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-23 a IEC 60331-25, které nejsou navrženy pro systémy ochrany kabelových rozvodů proti požáru. Tato norma se má používat ve spojení s EN 1363-1. Výsledky zkoušek platí pro systémy ochrany elektrických kabelových rozvodů proti požáru pro napětí do 1 kV. Tento zkušební postup má být také použit ke stanovení vlastnosti systémů ochrany proti požáru pro použití s datovými a optickými kabely, ale na ověřovacích postupech pro tyto kabely se stále pracuje. Návrhy jsou uvedeny v příloze C. Systémy ochrany proti požáru mohou zahrnovat ventilační zařízení, servisní dvířka, pevné nebo snímatelné poklopy atd. Zkoušky specifikované v této normě nejsou určeny pro posouzení chování nástřiků nebo nátěrů (např. zpěňujících nebo zuhelňujících povrchových úprav, plastických filmů, epoxidových pryskyřic) a podobných ochranných vrstev (např. obalů, bandáží), aplikovaných jako systém ochrany proti požáru přímo na kabely nebo sběrnice. Vyloučeny jsou rovněž kabely a sběrnice s vlastní odolností proti požáru a bez systému ochrany proti požáru kolem (viz CENELEC norma EN 50577). Tuto zkušební metodu nelze použít pro skříně s elektrickým zařízením obsahující sběrnicové systémy, relé nebo podobné.