Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN IEC/TS 61496-4-2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 332206
Katalogové číslo 506258
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 4-2: Zvláštní požadavky na zařízení používající ochranné přístroje založené na zrakovém vnímání (VBPD) - Doplňkové požadavky na využití technik referenčních vzorů (VBPDPP)
Anglický název Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 4-2: Particular requirements for equipment using vision based protective devices (VBPD) - Additional requirements when using reference pattern techniques (VBPDPP)
Datum vydání 1.1.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.2.2019
Věstník vydání (měs/rok) 1/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
29.260.99 - Ostatní elektrická zařízení pro práci ve zvláštních podmínkách
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
IEC/TS 61496-4-22014
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC/TS 61496-4-2 Tato část IEC 61496 stanovuje požadavky na návrh, konstrukci a zkoušení elektrického snímacího ochranného zařízení (ESPE) navrženého konkrétně pro detekci osob jako součást systému souvisejícího s bezpečností, které používá ochranné přístroje založené na zrakovém vnímání (VBPD) s využitím pasivních referenčních vzorů (VBPDPP) pro snímací funkci. Zvláštní pozornost je věnována vlastnostem, které zajišťují dosažení vhodných technických parametrů souvisejících s bezpečností. ESPE může zahrnovat volitelné funkce související s bezpečností. Požadavky na tyto funkce jsou uvedeny v příloze A v IEC 61496 1:2012 a v této technické specifikaci. V této části IEC 61496 nejsou stanoveny rozměry nebo konfigurace zóny detekce a její uspořádání vzhledem k nebezpečným částem pro jakoukoliv konkrétní aplikaci, ani to, co vytváří nebezpečný stav jakéhokoliv stroje. Tato část je omezena na fungování ESPE a jeho rozhraní se strojem. VBPDPP je definován tak, že obsahuje jeden snímací přístroj obrazu nahlížející na pasivní referenční vzor jako na pozadí, kde je princip detekce založen na blokování nebo částečném zamezení pohledu na vzor. Informace o tloušťce, tvaru, vlastnostech povrchu nebo poloze objektu se pro detekci nevyžadují. Pro snímací přístroje více obrazů, mohou být nezbytné doplňkové techniky, požadavky a zkušební postupy. Elektrická snímací ochranná zařízení (ESPE) se používají u strojních zařízení, která představují riziko poranění osob. Zajišťují ochranu uvedením stroje do bezpečného stavu předtím, než může být osoba vystavena nebezpečné situaci.