Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13491 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 806165
Katalogové èíslo 505033
Název dokumentu Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí
Anglický název Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of tunnels and associated underground structures
Datum vydání 01.06.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 59.080.70 - Geotextilie
91.100.50 - Pojiva. Těsnicí materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 134912018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94301ČSN EN 13491 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13491 ed. 2 This document specifies the characteristics of geosynthetic barriers, including polymeric geosynthetic barriers, clay geosynthetic barriers and bituminous geosynthetic barriers, when used as fluid barriers and separation layer in the construction of tunnels and associated underground structures, and the appropriate test methods to determine these characteristics. The intended use of these products is to control the leakage of fluid through the construction. This document is not applicable to geotextiles or geotextile-related products as defined in EN ISO 10318-1. This document provides for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the product to this European Standard including factory production control procedures. This document defines characteristics to be considered with regard to the presentation of performance. This document does not cover applications where the geosynthetic barrier is to be in contact with water that has been treated for human consumption. NOTE: Where potable water is or can be in direct contact with the product, other relevant standards, requirements and/or regulations can be considered for the design.