Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12566-7 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756404
Katalogové èíslo 503157
Název dokumentu Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
Anglický název Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 7: Prefabricated tertiary treatment units
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12566-72016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93863ČSN EN 12566-7 2013
501361ČSN EN 12566-7 ed. 2 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12566-7 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební metody, označování a hodnocení shody pro balené a/nebo na místě montované čistírny odpadních vod pro třetí stupeň čištění. Platí pro čistírny odpadních vod pro třetí stupeň čištění, které jsou na trhu jako kompletní čistírny pro třetí stupeň čištění splaškových (domovních) odpadních vod biologickými, fyzikálními, chemickými nebo elektrickými postupy a přitékají z výrobků podle EN 12566-3 nebo EN 12566-6, nebo ze zařízení navržených a zkonstruovaných podle CEN/TR 12566-5.