Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15651-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722370
Katalogové èíslo 502701
Název dokumentu Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky
Anglický název Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 1: Sealants for facade elements
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.50 - Pojiva. Těsnicí materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15651-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93228ČSN EN 15651-1 ed. 2 2013
93224ČSN EN 15651-3 ed. 2 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15651-1 ed. 3 This Standard specifies definitions and requirements for non-structural facade sealants intended for sealing exterior wall joints, window and door perimeter joints in building construction, including the interior face. This Standard does not apply to non-structural sealants in any of non-paste form, to those used in interior walls and/or partitions and to oil-based mastics..