Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13084-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 734220
Katalogové èíslo 502309
Název dokumentu Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
Anglický název Free-standing chimneys - Part 6: Steel liners - Design and execution
Datum vydání 01.04.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.40 - Komíny. Světlíky. Šachty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13084-62015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99451ČSN EN 13084-6 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13084-6 Tato norma určuje speciální požadavky a provozní kritéria pro návrh ocelových vložkových systémů pro volně stojící komíny. Norma specifikuje požadavky na válcové ocelové vložky popsané normou EN 13084-1. Tento dokument zahrnuje navrhování následujících tří základních typů vložek umístěných v nosné konstrukci: a) samonosná vložka; b) dělená vložka; c) zavěšená vložka. Kromě toho se tato norma vztahuje i na jednovrstvé komíny, jejichž povrch je v kontaktu se spalinami. Vložky, konstruované z prefabrikovaných kovových dílů podle EN 1856-1 a EN 1856-2, se provádějí jako samonosné vložky s přídavnými kotevními podporami a vodítky, definovanými podle tohoto dokumentu.