Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13108-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736140
Katalogové èíslo 502129
Název dokumentu Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton
Anglický název Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete
Datum vydání 01.04.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13108-12016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501179ČSN EN 13108-1 ed. 2 2016
80740ČSN EN 13108-1 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13108-1 ed.2 Tato evropská norma specifikuje požadavky pro směsi ze skupiny směsí asfaltového betonu používaného pro vozovky pozemních komunikací, letištní a jiné dopravní plochy. Asfaltový beton se používá pro obrusné, ložní, vyrovnávací a podkladní vrstvy. Směsi ze skupiny směsí asfaltového betonu jsou vyráběny s použitím horkého asfaltového pojiva. Směsi, ve kterých se používají asfaltové emulze a asfaltové materiály pocházející z recyklace na místě nejsou v této normě zahrnuty. Tato evropská norma obsahuje požadavky pro výběr jednotlivých materiálů. Norma je sepsána tak, aby byla používána společně s EN 13108-20 a EN 13108-21.