Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13108-4 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736140
Katalogové èíslo 501177
Název dokumentu Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)
Anglický název Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt
Datum vydání 01.02.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13108-42016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76305ČSN EN 13108-4 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13108-4 ed. 2 This European Standard specifies requirements for mixtures of the mix group Hot Rolled Asphalt for use on roads, airfields and other trafficked areas. Hot Rolled Asphalt is used for surface courses, binder courses, regulating courses and bases. The mixtures of the mix group Hot Rolled Asphalt are produced on the basis of hot bitumen. Mixtures utilizing bitumen emulsion and bituminous materials based on in situ recycling are not covered by this standard. This European Standard includes requirements for the selection of the constituent materials. It is designed to be read in conjunction with EN 13108-20 and EN 13108-21.