Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 4628-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 673071
Katalogové èíslo 500783
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání
Anglický název Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 4: Assessment of degree of cracking
Datum vydání 01.10.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.040 - Nátěrové hmoty, barvy a laky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 4628-42016
ISO 4628-42016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70133ČSN EN ISO 4628-4 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 4628-4 Norma specifikuje metodu hodnocení stupně praskání nátěrů porovnáním s obrazovými standardy znázorňujícími povrchy s různým množstvím prasklin. Velikost prasklin se klasifikuje podle jejich délky, klasifikuje se i hloubka praskání. Norma navazuje na ČSN EN ISO 4628-1, která definuje systém označování množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu nátěrů a uvádí obecné principy systému. Klasifikace jiných defektů je popsána v ostatních částech ČSN EN ISO 4628. V příloze A jsou znázorněny různé typy praskání podle tvaru prasklin.