Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14528 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 724870
Katalogové èíslo 500653
Název dokumentu Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody
Anglický název Bidets - Functional requirements and test methods
Datum vydání 01.09.2016
Datum ukonèení platnosti 31.07.2020
Datum úèinnosti 01.10.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.70 - Hygienická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 145282015
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506784ČSN EN 14528 ed. 2 2016Z101.04.2020
509796ČSN EN 14528 ed. 2 2016Z231.07.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79329ČSN EN 14528 2007
98961ČSN EN 14528 ed. 2 2016
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506667ČSN EN 14528+A1 2019
509628ČSN EN 14528+A1 2020
Anotace

ČSN EN 14528 Tato norma stanovuje funkční požadavky a zkušební metody pro bidety vyrobené ze zdravotnické keramiky nebo korozivzdorné oceli a používané pro domovní použití Pro účely této normy termín "domovní" zahrnuje používání v hotelích, studentských ubytovnách, nemocnicích a podobných budovách.