Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 1201
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 731201
Katalogové číslo 31065
Název dokumentu Navrhování betonových konstrukcí
Anglický název Design of concrete structures
Datum vydání 1.1.1988
Datum ukončení platnosti 1.4.2010
Datum účinnosti 1.10.1988
Věstník vydání (měs/rok) 1/88
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080.40 - Betonové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
36348ČSN 73 1201 1986a1.4.2010
16628ČSN 73 1201 1986Z21.4.2010
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
10882ČSN 73 1201 1967
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
85371ČSN EN 1992-1-1 2006
Anotace

ČSN 73 1201 Tato norma platí pro navrhování nosných konstrukcí a dílců užívaných v objektech pro průmyslovou, rostlinnou a živočišnou výrobu. Platí pro konstrukce z hutného obyčejného prostého, železového a předpjatého betonu s přírodním hutným kamenivem o objemové hmotnosti zrn větší než 1 800 kg.m-3, přičemž teplota betonu v době užívání objektu není dlouhodobě větší než 100 °C Pro betony s drceným dolomitovým kamenivem platí tato zrna pouze v rozsahu vymezeném příslušnými předpisy pro jeho užívání jako kameniva do betonu. Norma platí též pro navrhování a posuzování betonových konstrukcí a dílců jiných druhů staveb, popř. z jiných druhů betonu, pokud se na ni příslušné normy, popř. předpisy pro tyto stavby a betony odvolávají, a to v rozsahu jimi vymezeném. Norma navazuje na ČSN 73 0031 a ČSN 73 1205. Nesmírně rozsáhlá a podrobná technická norma (téměř 100 stran) normalizuje požadavky na betonářskou i předepínací výztuž, na navrhování nosných svarových spojů, na redistribuci sil a momentů v železobetonových prutových konstrukcích, dále na rozměry dilatačních celků a na meze porušení posouvající silou nebo kroutícím momentem a další. Rozsáhlá stavebnětechnická norma ČSN 73 1201 byla schválena 11.8.1986 a nabyla účinnosti od 1.10.1988. Nahradila ČSN 73 1201 z 25.10.1967. "Změnou a)-9/1989" se s účinností od 1.11.1989 provádí v normě rozsáhlé změny. "Změnou 2)-9/1994" se s účinností od 1.10.1994 provádí v normě obsáhlé úpravy textu řady článků.