Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 72 3000
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723000
Katalogové èíslo 30945
Název dokumentu Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
Anglický název Production and inspection of concrete prefabricated elements. Common regulations
Datum vydání 01.12.1986
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/86
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory RXH,VU,VUC/VUF,VUK/VUS
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
10728ČSN 72 3000 1973
Byla nahrazena dokumenty
Anotace