Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 72 1800
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721800
Katalogové èíslo 30833
Název dokumentu Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky
Anglický název Natural building stone for stone cutting purposes. Technical requirements
Datum vydání 01.08.1988
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1989
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/88
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.20 - Nerostné keramické materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
36308ČSN 72 1800 1987a
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace