Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 49 0681-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 490681
Katalogové èíslo 29254
Název dokumentu Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda zisťovania korozívneho účinku na kovy pri ponorení do roztoku
Anglický název Testing of wood preservatives. Corrosion test. Method for determination of corrosion effect to metal by immersion in solution
Datum vydání 01.06.1986
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/86
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky slovensky
ICS kódy 71.100.50 - Chemikálie na ochranu dřeva
Subsektor
Deskriptory WCW,WCW.P
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
6895ČSN 03 8146 1972
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 49 0681-1 Touto normou se zavádí ST SEV 4685-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje o 7 článků, které především blíže vymezují oblasti nebo vlastnosti impregnovaného dřeva, na které lze normu používat. Norma RVHP platí pro ochranné prostředky rozpustné ve vodě nebo v organických rozpouštědlech, které se používají na ochranu dřeva. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. ČSN 49 0681-1 byla schválena 7.3.1986 a nabyla účinností od 1.1.1987. Nahradila část ČSN 03 8146 z 8.3.1972.