Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO 4706
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 078517
Katalogové číslo 26541
Název dokumentu Znovuplnitelné ocelové svařované láhve na plyny
Anglický název Refillable welded steel gas cylinders
Datum vydání 1.12.1997
Datum ukončení platnosti 1.12.2011
Datum účinnosti 1.1.1998
Věstník vydání (měs/rok) 12/97
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.020.30 - Tlakové nádoby, lahve na plyny
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
ISO 47061989
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 4706 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4706:1989. Mezinárodní norma ISO 4706:1989 má status české technické normy. Stanovuje minimální rozsah požadavků na určitá hlediska týkající se materiálu, návrhu, konstrukce a provedení, technologických postupů a zkoušení při výrobě znovuplnitelných ocelových svařovaných láhví na plyny s vodním objemem nejméně 1 l a nejvýše 150 l, u nichž zkušební přetlak nepřevyšuje hodnotu 75 bar, které jsou použitelné pro stlačené, zkapalnitelné anebo rozpuštěné plyny a které jsou vystaveny účinkům teplot okolního prostředí. Skládá se z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy a oblast využití, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Termíny a definice, značky, názvy a jednotky veličin, kapitola 4 - Materiály, kapitola 5 - Návrh, kapitola 6 - Konstrukce a provedení, kapitola 7 - Zkouška prozářením (rentgenovými paprsky), kapitola 8 - Přejímací zkoušky (dávky láhví), kapitola 9 - Postup přejímacích zkoušek, kapitola 10 - Označování, kapitola 11 - Osvědčení. Konečně obsahuje Přílohu A (normativní), Přílohu B (informativní) a Národní přílohu NA (informativní). Tato národní příloha obsahuje doplňující informace, vztahující se k plynům, plnění, popř. vyprazdňování, periodickému zkoušení, skladování a dopravě láhví, používaných v ČR. ČSN ISO 4706 (07 8517) byla vydána v prosinci 1997.